Stanowisko Pyszne.pl w sprawie dyrektywy UE o pracy platformowej

Jako przedstawiciele serwisu Pyszne.pl, należącego do Just Eat Takeaway.com, jednej z wiodących europejskich firm dostarczających jedzenie, obecnej na 13 rynkach UE, uważamy, że niezbędne jest przyjęcie skuteczniejszych przepisów prawnych, które zagwarantują równe traktowanie pracowników w naszym sektorze.


Jest to jedyny sposób na rozwiązanie problemów związanych z niepewnością legislacyjną i niezdrową konkurencją między platformami w zakresie kosztów pracy. Poprzez współpracę z zatrudnionymi kurierami na obsługiwanych przez nas rynkach UE, pokazujemy, że innowacyjny charakter naszego sektora może i powinien iść w parze z odpowiednimi prawami i bezpieczeństwem osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych.


Z tego powodu popieramy dyrektywę UE w sprawie pracy platformowej, będącą obecnie przedmiotem dyskusji w Brukseli. Aby ten akt prawny mógł rzeczywiście stworzyć równe warunki traktowania w UE, a tym samym był skuteczny, musi zawierać dobrze sprecyzowane zasady, pozwalające określić, czy daną osobę wykonującą pracę platformową należy uznać za pracownika, a jeśli tak – umożliwiające niezwłoczne nadanie tej osobie właściwego statusu zatrudnienia. Ważne jest również, aby domniemanie stosunku pracy nie mogło zostać zawieszone na czas, gdy jest prawnie kwestionowane w sądzie oraz aby klasyfikacja ta mogła być stosowana w ramach wszystkich odpowiednich postępowań administracyjnych i sądowych, w tym spraw dotyczących kwestii podatków i ubezpieczeń społecznych. Jeśli te elementy nie zostaną uwzględnione, utrzyma się dotychczasowa niepewność legislacyjna – zarówno po kurierów, jak i platform.


Nie zgadzamy się z poglądem, że wprowadzenie dyrektywy będzie miało negatywny wpływ na polską przedsiębiorczość. Ten akt prawny dotyczy wyłącznie osób wykonujących pracę platformową, co oznacza, że nie istnieje korelacja między prowadzeniem firmy jako osoba samozatrudniona, na przykład w zakresie doradztwa, marketingu, finansów lub informatyki, a dostarczaniem żywności w oparciu o pracę platformową.


Naszym zdaniem, jako przedstawicieli Pyszne.pl, właściwe przepisy unijne są dla Polski rozwiązaniem niosącym za sobą obopólne korzyści: wzmocnią innowacyjny charakter naszego sektora dostarczania posiłków, a jednocześnie zapewnią kurierom stosowne prawa i bezpieczeństwo. Prawdziwa przedsiębiorczość nie przestanie się rozwijać, ponieważ dyrektywa dotyczy jedynie osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych i nie ma zastosowania do innych sektorów. Za jej pomocą demonstrujemy w Polsce i na innych rynkach europejskich, że połączenie innowacyjności i odpowiednich praw jest możliwe. Mamy również nadzieję, że będzie ono stanowić podstawę przyszłych działań.


O Just Eat Takeaway.com

Pyszne.pl należy do grupy Just Eat Takeaway.com (LSE: JET, AMS: TKWY) - wiodącego serwisu na światowym rynku zamawiania jedzenia online.

Mająca siedzibę w Amsterdamie firma koncentruje się na łączeniu konsumentów i partnerów za pośrednictwem swoich platform. Dzięki współpracy z 692 000 partnerów, Just Eat Takeaway.com oferuje konsumentom szeroki wybór dań i produktów.

Just Eat Takeaway.com szybko stał się wiodącym serwisem na rynku dostaw żywności online działającym w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Kanadzie, Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Francji, Irlandii, Izraelu, Włoszech, Luksemburgu, Nowej Zelandii, Polsce, Słowacji, Hiszpanii i Szwajcarii.

Kontakt

Otrzymuj ekskluzywne informacje

Jesteś dziennikarzem? Zapisz się do naszej subskrypcji aby otrzymywać najnowsze informacje.

Zapisz się

Otrzymuj wiadomości o Just Eat Takeaway.comna czytnik RSS

Lub subskrybuj ręcznie przez Atom URL